TWI lean styrker leveringsevne

TWI lean styrker leveringsevne

Det er en lederopgave at sikre ydeevne af højeste kvalitet og styrke leveringsevnen. Med mange år i branchen har man som regel store erfaringer til at løse opgaverne, men der er også stor risiko for at man ser sig fast på én bestemt måde at levere produktet på. Dette er ikke nogen garanti for at det er en succes, og her er det ofte vigtigt med et par friske øjne udefra til at stå ansigt til ansigt med udfordringerne. Eftersom processer er styret af mennesker, kræver et godt arbejdsflow motivation og et løsningsorienteret fokus. Det er her TWI lean kommer ind i billedet.

Learning by doing

TWI står for “Training Within Industry” og kan på dansk oversættes til “træning indenfor industrien” og fungerer ud fra et ‘learning by doing’ princip. Det er oprindeligt en amerikansk opfindelse og twi programmerne som findes i dag er baseret på flere hundrede tests og interviews. TWI lean træning er ledercoaching som kan opdeles i tre faser eller elementer: Arbejdsmetoder, instruktionsarbejde og arbejdsrelationer. Hver enkelte elementer har en betydning for at arbejdsprocessen kører optimalt som sikre større værdi for virksomheden. Det første element i ledercoaching går ud på at lære at analysere arbejdsmetoden på sådan en måde, at den bliver mest mulig virkningsfuld i forhold til omkostningerne. Næste trin er er træning i at finde løsninger frem for problemer. Og sidst men ikke mindst er sunde arbejdsrelationer vigtige. Her er fokus konflikthåndtering mellem medarbejdere og lederen.

Hvem er TWI Institut Skandinavien?

Man kommer bedst i gang med TWI lean gennem coaching og konkret træning eftersom man lærer ved at øve sig.TWI Institut Skandinavien er en konsulentvirksomhed som arbejder med forandring på flereniveauer gennem forskellige kurser, rådgivning og ledercoaching.

About the author